A.S.Z. Hartcentrum plaatst als eerste PASCAL tricuspid clips in België

Het A.S.Z. behandelt lekkage van de tricuspidalisklep percutaan, dit wil zeggen via een katheter in de lies. Ons hartcentrum voert hiervoor percutane ‘clipping’ procedures uit, dit is een nieuwe techniek waarbij de klepblaadjes met behulp van een of meer clipjes naar elkaar toe worden getrokken. Hierdoor is er een afname van het lek, waardoor het hartfalen beter onder controle is, en ook de patiënt zich een heel stuk beter voelt.

Er zijn reeds een tiental patiënten met deze innovatieve techniek behandeld in ons hartcentrum. Recent werden er twee patiënten met de nieuwste generatie PASCAL clips behandeld. Dit zijn de allereerste patiënten in België die met deze splinternieuwe, innovatieve clips zijn behandeld, waarbij we nu nog grotere lekkages met deze techniek, via de lies, kunnen aanpakken. Meer info 👉 https://www.asz.be/nl/nieuws/asz-hartcentrum-plaatst-als-eerste-pascal-tricuspid-clips-belgie

Alles wat je moet weten over de griepvaccinatie.

De winter komt er aan en de kans bestaat dat we dit jaar met een (stevige) griepepidemie te maken krijgen. Voor kwetsbare mensen kan de griep ernstige gevolgen hebben. Vaccinatie is dan ook de beste manier om je hiertegen te beschermen. Als je gevaccineerd bent, is de kans dat je griep krijgt, veel kleiner. Word je toch ziek? Dan is met een vaccinatie de kans op complicaties veel kleiner.

Wie laat zich best vaccineren?

 • Vrouwen die zwanger zijn tijdens het griepseizoen.
 • Iedereen ouder dan 65.
 • Iedereen vanaf de leeftijd van 6 maanden met diabetes of een andere chronische ziekte. Of mensen die een verminderde weerstand hebben door een andere ziekte of behandeling.
 • Alle personen die opgenomen zijn in een woonzorgcentrum, een psychiatrische instelling of een instelling voor personen met een beperking.
 • Alle mensen die samenwonen met de bovengenoemde risicopersonen of die zorgen voor kinderen jonger dan 6 maanden.
 • Alle personen werkzaam in de gezondheidssector.
 • Omwille van de corona-epidemie: iedereen vanaf 50 jaar.

Wanneer laat je je best vaccineren?

Dit doe je best tussen midden oktober en midden december. Hou er rekening mee dat het vaccin pas goed beschermt na twee weken en enkel voor deze winterperiode. Je moet elk jaar opnieuw een griepvaccin krijgen.
Je kan je vaccin in de apotheek vragen, zodra het beschikbaar is, je hebt hiervoor geen voorschrift nodig. Het vaccin moet geplaatst worden door een arts. Als je niet meteen een afspraak bij je arts hebt, moet je het vaccin in afwachting bewaren in de koelkast. Anders verliest het zijn effect.

Hoeveel kost het vaccin?

Ben je iemand voor wie het vaccin wordt aanbevolen (zie lijstje hierboven), dan wordt het gedeeltelijk terugbetaald. Je zal minder dan vijf euro betalen. Heel wat ziekenfondsen geven nog een extra korting. Voor personen, die in een woonzorgcentrum of in sommige andere voorzieningen verblijven, is het vaccin gratis in Vlaanderen.

Kan het griepvaccin gecombineerd worden met de extra prik tegen COVID-19?

Je kan beide vaccins tegelijk laten toedienen. De Hoge Gezondheidsraad gaf hiervoor groen licht. Je moet je griepvaccin dan wel zelf meenemen naar het vaccinatiecentrum. Je krijgt het COVID-vaccin in je rechterarm en het griepvaccin in je linkerarm. Zo weet men van welk vaccin eventuele lokale bijwerkingen komen.
Wil je meer weten? Surf dan naar www.laatjevaccineren.be

Hoe kan je aan een Covid Safe Ticket geraken, als je omwille van medische redenen niet gevaccineerd kan worden?

In zeer uitzonderlijke gevallen gebeurt het dat een patiënt zich niet (volledig) kan laten vaccineren tegen COVID-19 omwille van een zeer hoog risico op een ernstige (allergische) reactie. Als je in die situatie verkeert, kan je huisarts (of de arts in het vaccinatiecentrum) je doorverwijzen naar een referentie-arts/allergoloog.
Die zal bepalen of je effectief (verder) gevaccineerd kan worden. Als dat niet mogelijk is, zal deze arts via een aanvraagformulier verklaren dat je niet gevaccineerd mag worden. Je bezorgt dat aanvraagformulier dan aan de adviserend arts van je ziekenfonds.
Zo krijg je na de goedkeuring van deze adviserend arts de COVID-testen terugbetaald. Het gaat hier zowel over PCR-testen als over snelle antigeentesten, die afgenomen worden door een professionele zorgverlener. Het aantal terugbetaalde testen is onbeperkt. De toestemming voor terugbetaling is 1 jaar geldig en kan automatisch verlengd worden.
Bron: leidraad Regeringscommissariaat Corona, ook terug te vinden op www.info-coronavirus.be

Extra prik voor risicopatiënten: stand van zaken

In onze editie van september lieten we al weten dat bepaalde patiëntengroepen een extra prik krijgen, omdat zij een verminderde immuniteit hebben. Hierdoor zijn zij minder beschermd tegen COVID-19. Het gaat hier over personen:

 • met aangeboren afweerstoornissen,
 • die chronische nierdialyse krijgen,
 • met ontstekingsziekten en die medicatie nemen die de immuniteit onderdrukken (bv. ziekte van Crohn, reumatoïde artritis),
 • die behandeld worden tegen kanker of die de afgelopen 3 jaar een behandeling kregen,
 • die een stamcel – of orgaantransplantie ondergingen (ook personen die op de wachtlijst staan voor transplantatie),
 • met HIV, waarbij het aantal CD4-cellen lager ligt dan 200 per mm³ bloed,
 • met het syndroom van Down.

Ook personen, die voor inflammatoire darmaandoeningen of reumatisch lijden behandeld worden met de zogenaamde “biosimilars”, staan op deze lijst. Het gaat hier over de volgende producten:
 Etanercept (merknamen Benepali ®, Enbrel ®, Erelzi ®, Nepexto ®)

 • Infliximab (merknamen Flixabi ®, Inflectra®, Remicade®, Remsima®, Zessly®)
 • Adalimumab (merknamen Amgevita ®, Hulio ®, Humira ®, Hyrimoz ®, Idacio ®, Imraldi ®, Yuflyma ®)
 • Certolizomab (merknaam Cimzia ®)
 • Golimumab (merknaam Simponi ®)

Werd je nog niet uitgenodigd en sta je niet op de lijst? Neem dan contact op met je huisarts zodat hij/zij je nog kan toevoegen aan de lijst. Als je gevolgd wordt door een arts-specialist, kan deze hiervoor contact opnemen met je huisarts. Wij volgen deze ontwikkelingen op de voet zodat we hierover gericht kunnen communiceren naar jullie. 
Bron: Regeringscommissariaat Corona

Vanaf wanneer kan ik mijn nieuw vaccinatiecertificaat gebruiken?

Als je een extra prik krijgt, krijg je ook een nieuw vaccinatiecertificaat. Maar dit certificaat is pas geldig na 14 dagen. Intussen blijft het certificaat van je basisvaccinatie (eerste en eventueel tweede prik) gelden als bewijs van volledige vaccinatie. Je kan dit dus blijven gebruiken, als je een Covid Safe Ticket nodig hebt. Na 14 dagen kan je ook het certificaat van de extra prik voorleggen. Dit zal langer geldig zijn.
Bron: www.laatjevaccineren.be

Test uw kennis over kostprijs in het ziekenhuis

Het Vlaams Patiëntenplatform wil de informatie over kostprijs bij patiënten verbeteren en ontwikkelde daarom de quiz ‘Weet u wat u betaalt in het ziekenhuis?’.

7 op 10 van de opgenomen patiënten is onvoldoende op de hoogte over zijn kosten bij een ziekenhuisopname. Dat blijkt uit de Vlaamse Patiëntenpeiling Algemene Ziekenhuizen. Nochtans kunnen deze kosten soms hoog oplopen. Bovendien is het een patiëntenrecht om informatie te krijgen over kosten voor u toestemt in een bepaalde behandeling in het ziekenhuis. De quiz invullen duurt slechts vijf minuten. Bij elke vraag krijgt u ook uitleg over het juiste antwoord zodat u uw kennis over kostprijsinformatie kan verbeteren.

Wilt u graag uw kennis over kostprijs in het ziekenhuis testen? U kan deelnemen aan de quiz tot en met maandag 5 april via https://nl.surveymonkey.com/r/ziekenhuiskost. Het VPP zal vervolgens, naar aanleiding van de Europese dag voor de rechten van de patiënt, de resultaten van de quiz publiceren en aandacht vragen voor het recht op geïnformeerde toestemming.

Meer informatie over de kostprijs van een opname in het A.S.Z. vindt u hier. 

Prijsraming op maat?

Aarzel niet om de dienst facturatie een kostenraming te vragen voor uw situatie. U kan met al uw vragen over de ziekenhuiskosten terecht bij de dienst facturatie.

Telefonisch (maandag t.e.m. vrijdag van 09u00 – 11u30 & 13u30 – 16u00, gesloten op woensdagnamiddag).

T 053 76 68 59 – T 053 76 68 60

Per e-mail facturatie@asz.be

A.S.Z. start hartfalenkliniek

Har

Lily Smet heeft een jarenlange ervaring in de cardiologie en werkt als gespecialiseerde verpleegkundige hartfalen. Dokter Elke De Vuyst is klinisch cardioloog met subspecialisatie hartfalen en werkte voordien als staflid aan het universitair ziekenhuis van Charleroi. Daar was ze betrokken bij het oprichten en uitbouwen van de hartfalenkliniek.

Patiënten worden van nabij opgevolgd om complicaties te vermijden en zo lang mogelijk, met een goede levenskwaliteit, in de thuissituatie te blijven functioneren. Het multidisciplinair zorgprogramma zal daarbij een belangrijk hulpmiddel zijn.

De hartfalenverpleegkundige ontmoet de patiënten bij de hospitalisatie en informeert hen – en hun eventuele mantelzorger – over de diagnose, onderzoeken, medicatie en behandelingsopties. Daarnaast geeft zij de patiënten gestructureerde en gerichte educatie over de aspecten die van belang zijn, onder andere voor een aanpassing in levensstijl. 

Levensstijl en therapietrouw

Patiënten spelen zelf immers een grote rol, bijgestaan door hun mantelzorgers, huisarts en het hartfalenteam. Zo zal de hartfalenverpleegkundige de patiënt begeleiden naar verbeterde therapietrouw, een beter ziekte-inzicht en het snel herkennen van symptomen, zodat eventuele complicaties en een hospitalisatie kunnen vermeden worden. 

Verder zorgt de hartfalenverpleegkundige ervoor dat de overgang naar de thuissituatie zo naadloos mogelijk gebeurt. Zij is het aanspreekpunt voor vragen of problemen van de patiënt, familieleden en andere zorgverleners en coördineert de follow-up van de patiënt, in overleg met de arts. Na ontslag uit het ziekenhuis volgt een nauwe opvolging (via telefonische consulten en de hartfalenpoli), in samenwerking met de huisarts, waarbij de behandeling continu wordt geëvalueerd en zo nodig aangepast in functie van de evolutie. 
Patiënten worden aangemoedigd om deel te nemen aan het cardiaal revalidatieprogramma en kunnen vrijblijvend begeleid worden door een psycholoog, rookstopdeskundige en/of diëtiste. 

Het hartfalenteam coördineert en optimaliseert de medische behandeling van de patiënt en werkt in nauw overleg met de interventionele cardiologen, elektrofysiologen en cardiale chirurgen. Door deelname aan klinische studies krijgen patiënten toegang tot de nieuwste behandelingen en state-of-the-art technologieën. 

Permanent aandachtspunt

Ook wanneer een hartfalenpatiënt is opgenomen voor een andere reden dan hartfalen kan een contact met het hartfalenteam nuttig zijn. Deze patiënten hebben immers beduidend meer kans om langer opgenomen te blijven (wegens complicaties) of om heropgenomen te worden. Een opname kan ook een goede gelegenheid zijn om de hartfalenbehandeling te herevalueren en eventueel te optimaliseren.

Contact hartfalenteam

Het hartfalenteam is op werkdagen bereikbaar tussen 8u en 18u, zowel telefonisch als via mail en dit voor zowel patiënten, zorgverleners als externe professionelen. 

De hartfalen polikliniek gaat door op dinsdag- en vrijdagnamiddag in het A.S.Z. campus Aalst, in het cardiologisch dagziekenhuis in het S-gebouw. Op campus Wetteren gaat de hartfalen polikliniek door op maandagnamiddag op de consultatie cardiologie. 

Contactgegevens: 

 • Hartfalenverpleegkundige mevrouw Lily Smet:
  T 053 76 67 42 (ma- di- wo-voormiddag – do)
  E hartfalen@asz.be
 • Secretariaat cardiologie:
  T 053/76 67 30

Laat je vaccineren!

Beste leden,

Corda hoopt op een prettig weerzien. Het mag niet te lang meer duren. Het bestuur is volop bezig met de voorbereidingen van de activiteiten! Maar, éérst vaccineren! Dan pas zijn we toch grotendeels safe en klaar om elkaar te ontmoeten.

Ongeveer 2 weken op voorhand zullen wij een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Een beetje twijfel dat er vertraging zou opzitten langs Bpost?  Of verblijf je momenteel op je ‘ander’ adres?

De uitnodiging wordt verstuurd naar je officiële domicilieadres zoals dat bekend is in het rijksregister. Sms en e-mail stuurt men naar het telefoonnummer en e-mailadres dat bekend is bij je mutualiteit

Wil je toch zeker zijn dat je uitnodiging op tijd en langs de juiste weg tot bij jou komt? Informeer dan eens bij je ziekenfonds of ze wel jouw juiste contactgegevens hebben. Die kunnen ooit door omstandigheden gewijzigd zijn in de loop van de jaren. 

Je geraakt niet tot aan je Bpostbus?

Of je bent je uitnodiging verloren of vergeten?

Je kan ze ook zelf uitprinten van uit je eBox!

Registreer je bij “Vlaanderen.be”!

Heel eenvoudig.  

 1. Google: www.Vlaanderen.be

2) Meld je aan  bij “Mijn Burgerprofiel

3) Maak je keuze: met je eID én kaartlezer, of met een mobiele app, met de Itsme-app of per sms.

4) Ga naar “documenten” om u per e-mail te laten informeren wanneer er zich nieuwe documenten in je eBox bevinden.

5) Geef je e-mailadres in.

6) Klik op “eBox koppelen

7) Bevestig de koppeling. De koppeling met je eBox is nu geactiveerd.

Je zult nu ontdekken welke documenten en diensten je langs deze weg kan terugvinden of aanvragen.

Pas op voor Fraude  via sms en e-mail. Je vindt hierover meer uitleg op “laatjevaccineren.be” en meldt verdachte berichten bij verdacht@safeonweb.be

Consultaties cardiologie A.S.Z. AALST scoren hoog op tevredenheid!

In 2020 werd onderzoek gedaan naar de tevredenheid bij 459 patiënten over consultaties bij de dienst cardiologie. Het Hartcentrum van het A.S.Z. en zijn partners AZ Sint-Blasius en het AZ Oudenaarde, in associatie met het UZ Brussel, blijven de kwaliteit van zorg optimaliseren. Het hartcentrum is gespecialiseerd in verschillende behandelingen, zoals PCI (Percutane Coronaire Interventie, een behandeling waarbij een vernauwing van een of meer kransslagaders met behulp van een ballonkatheter wordt verbreed of opengerekt) en TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation, aortaklepvervanging met behulp van een katheter).

Absolute klantentevredenheid is een van onze belangrijkste doelstellingen binnen het A.S.Z. en dat kan u ook terugzien in onderzoek in bijlage en op FB asz aalst/geraardsbergen/wetteren..

ASZ neemt nieuwe afdeling intensieve zorg in gebruik

Het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis (ASZ) in de Merestraat in Aalst neemt een nieuwe ‘state-of-the-art’ afdeling intensieve zorg in gebruik. Voorlopig zullen er enkel patiënten zonder het coronavirus verzorgd worden. De dienst beschikt over achttien ruime éénpersoonskamers met twee centrale verpleegposten en volgens het ziekenhuis de modernste faciliteiten.

Lees meer

ASZ verwelkomt 2 nieuwe cardiologen

De dienst Cardiologie van het A.S.Z. biedt naast de nieuwste behandelmethodes ook de beste zorg door een uitgebreid team van specialisten. Met de start van het nieuwe jaar mogen we op 1 januari 2021 ook twee nieuwe cardiologen verwelkomen bij het ziekenhuis.
Dr. Elke De Vuyst is voortaan binnen het A.S.Z. actief als klinisch cardioloog met subspecialisatie hartfalen en dr. Liesbeth Rosseel komt aan boord als interventiecardioloog met subspecialisatie structureel hartlijden.

Lees hierover meer via de onderstaande link

http://www.asz.be/news/a-s-z-versterkt-team-cardiologie