A.S.Z. Hartcentrum voert in primeur in de Benelux eerste CAVI-procedures uit

Het A.S.Z.  staat gekend om haar stevige reputatie op vlak van cardiologie. Deze week heeft het A.S.Z. hartcentrum de eerste twee patiënten succesvol behandeld met TricValve ™ CAVI (Caval valve implantation).

Binnen het hartcentrum worden steeds meer hartklepafwijkingen via de lies (percutaan) behandeld. Zo is de meest toegepaste techniek de vervanging van de aortaklep met een bioprothese langs de liesslagader (TAVI). Deze techniek wordt nu ook toegepast bij de behandeling van andere hartklepafwijkingen.

De tricuspidalisklep is één van de vier hartkleppen die zich bevindt tussen de rechterboezem en de rechterkamer van uw hart. Deze hartklep zorgt ervoor dat het bloed alleen vanuit de rechterboezem naar de rechterkamer kan stromen en niet andersom. Patiënten met een ernstig lek van de tricuspidalisklep ontwikkelen op termijn hartfalen, wat leidt tot kortademigheid, verminderd inspanningsvermogen en een verhoogde kans op overlijden.

Een heelkundige vervanging van de tricuspidalisklep is niet zonder risico. Het betreft vaak patiënten met reeds gevorderd rechtszijdig hartfalen, dikwijls in combinatie met andere onderliggende ziektebeelden, zoals nier- en leverfalen. Gezien de beperkte chirurgische opties, zijn er recent verschillende percutane nieuwe technologieën ontwikkeld.

“Sinds een kleine twee jaar tracht onze dienst Cardiologie deze patiënten eerst te behandelen met de plaatsing van een of meerdere clips ter hoogte van de klepblaadjes om de lekkage te verminderen. In sommige gevallen is een clippingprocedure echter niet mogelijk, bijvoorbeeld bij aanwezigheid van een pacemakerdraad of een te wijde opening tussen de klepblaadjes. Om ook patiënten die geen clippingprocedure kunnen ondergaan te behandelen, bieden we nu de techniek van CAVI (Caval valve implantation) aan in ons hartcentrum” vertelt dr. Rosseel, medisch diensthoofd Cardiologie A.S.Z. 

“Bij deze methode worden er twee kleppen geïmplanteerd via de lies. De twee zelf-expandeerbare bioprotheses worden ontplooid ter hoogte van de twee ingangen van de rechterharthelft. Zodoende geeft de lekkage van deze tricuspidalisklep geen stuwing meer naar de lever, nieren, onderste ledematen en het hoofd. Dit leidt tot een betere controle van het hartfalen, waardoor patiënten terug beter kunnen ademhalen, een groter inspanningsvermogen hebben en minder vocht ophouden. Deze nieuwe techniek wordt internationaal slechts in enkele centra uitgevoerd en wereldwijd zijn er nog maar weinig patiënten behandeld op deze manier.”

De CAVI-procedure met de TricValveTM kleppen werd deze week in de Benelux voor het eerst uitgevoerd in ons hartcentrum bij twee patiënten. De ingreep werd uitgevoerd door een medisch team, bestaande uit dr. Liesbeth Rosseel, dr. Hadewich Hermans, dr. Pieterjan Tuybens en dr. Michaël Rosseel. Beide procedures verliepen vlot en de patiënten hebben enkele dagen later het ziekenhuis in goede algemene conditie kunnen verlaten.

Het A.S.Z. is zeer blij om deze nieuwe innovatieve techniek te kunnen aanbieden aan patiënten met dit type van hartklepaandoening.

Nieuwjaarswensen

Beste CORDA- leden,

We hebben nog enkele dagen om 2021 uit te wuiven en al uit te kijken naar wat het nieuwe jaar kan brengen.

Hopelijk brengt 2022 boordevol geluk alsmede een goede gezondheid. Geen cliché, maar welgemeende woorden!

Onze werking en onze activiteiten werden in 2021 ingevolge de COVID-19 pandemie weer eens tot een minimum herleid en voor 2022 wachten we nog af .  Veiligheid en gezondheid zijn immers primordiaal voor ons allemaal.

Ondertussen hebben een aantal bestuursleden de koppen bij mekaar gestoken om onze communicatie met de leden te actualiseren.

We hebben een website www.aszcorda.be in het leven geroepen. Al het corda en asz nieuws met de nodige cardio- en activiteiteninfo kun je op die manier dagdagelijks opvolgen.

Ook via e-mail blijven we jullie op de hoogte houden. De ene keer met goed, de andere keer jammer genoeg met minder goed nieuws.

In afwachting dat we opnieuw “VEILIG“ en “FYSIEK“ kunnen samenkomen wensen we jullie het allerbeste voor het nieuwe jaar.

Namens het bestuur,
Eddy DIERICKX
VoorzitterCOVID-certificaat

Het COVID-certificaat, ook wel het EU Digitaal COVID-19 certificaat genoemd, is de toegangsvoorwaarde op evenementen in België. Het wordt ook in het buitenland gebruikt. Er wordt dan de naam “COVID Safe Ticket” gebruikt. Vanaf 1 november zal het ook in Vlaanderen breder worden ingezet als toegangsvoorwaarde in horeca en fitnesscentra.

Voorwaarden

Wanneer krijg ik een COVID-certificaat?

Er zijn 3 types certificaten:

 1. een vaccinatiecertificaat : U ontvangt een vaccinatiecertificaat voor elke prik tegen het coronavirus. Elk certificaat vermeldt het type vaccin en om de hoeveelste prik het gaat. De meeste EU-landen aanvaarden ALLEEN een certificaat van VOLLEDIGE vaccinatie. De meeste landen aanvaarden dit certificaat ook pas vanaf een bepaalde wachtperiode na de dag van de volledige vaccinatie, omdat dan pas de bescherming optimaal is.
 2. een testcertificaat van een PCR-test of snelle antigenentest afgenomen door een zorgverstrekker (geen zelftest) met een negatief resultaat. Dit certificaat moet zeer recent voor het vertrek naar het buitenland zijn aangemaakt. Ook de termijn van geldigheid of welke types testen aanvaard worden kan per land afwijken.
 3. een herstelcertificaat voor mensen die hersteld zijn van COVID-19 na een positieve COVID-test. Dit certificaat geldt in de meeste landen van 11 dagen tot 180 dagen na de positieve test.

De geldigheidsduur van het certificaat is afhankelijk van het type certificaat en van de specifieke regels in het EU-land waar u het wilt gebruiken.

Vanaf wanneer en waar kan ik het gebruiken?

Het COVID-certificaat is vanaf 1 juli 2021 bruikbaar in alle EU-lidstaten.

U doet er goed aan de regels van het land van bestemming voor vertrek na te kijken. Houd ook rekening met de landen waar u doorreist op weg naar uw bestemming! U vindt reisadvies op de Europese website Reopen((opent in nieuw venster)) of het reisadvies op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse zaken((opent in nieuw venster)). Er zijn per land nog afwijkende regels mogelijk. De Europese Commissie stelt voor om binnen de EU volgende regels uniform te hanteren, maar een verplichting voor lidstaten is dit dus niet:

 • Volledig gevaccineerde personen met een vaccinatiecertificaat, krijgen 14 dagen nadat de laatste dosis is toegediend, vrijstelling van verplichte tests of quarantaine bij reizen binnen de EU.
 • Ook herstelde personen die 1 dosis hebben gekregen van een vaccin dat normaal in 2 doses wordt toegediend, zouden als volledig gevaccineerd beschouwd moeten worden. U zou dus een herstelcertificaat en vaccinatiecertificaat kunnen combineren om dit aan te tonen.
 • Om de eenheid van het gezin te waarborgen, moeten minderjarigen die met hun ouders reizen, van quarantaine worden vrijgesteld als hun ouders niet in quarantaine hoeven te gaan, bv. omdat zij zijn gevaccineerd. Kinderen jonger dan zes jaar moeten ook worden vrijgesteld van reisgerelateerde tests.
 • De Europese Commissie stelt een standaardgeldigheidsperiode voor tests voor van 72 uur voor PCR-tests.
 • Bij lokale uitbraken of varianten die opduiken kunnen landen toch ook steeds nog extra regels opleggen.

Reisadvies((opent in nieuw venster)) naar landen buiten de EU vindt u op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse zaken.

Wat bij terugkeer na mijn vakantie?

Vanaf 1 juli gelden onderstaande regels:

 • Aan het gebruik van het Passenger Location Form((opent in nieuw venster)) verandert er ook na 1 juli niets.
 • Terugkeer uit groene of oranje zone: geen verplichting tot quarantaine of test. De status van een zone kan tijdens uw verblijf steeds wijzigen!
 • Terugkeer uit rode zone:
  • Wie beschikt over een digitaal COVID-certificaat (vaccinatiecertificaat met volledig vaccinatie (+ 2 weken), testcertificaat met recente negatieve PCR-test (< 72 uur) of herstelcertificaat hoeft niet in quarantaine.
  • Wie zich bij aankomst onmiddellijk laat testen (dag 1 of dag 2), hoeft niet in quarantaine. Voor personen vanaf 12 jaar wordt een negatieve PCR-test gevraagd. Kinderen onder de 12 jaar zijn vrijgesteld van testverplichting.
 • Terugkeer uit zone met heel hoog risico (‘variants of concern’):
  • Verplichte quarantaine van 10 dagen met PCR-test op dag 1 en dag 7.
  • Deze verplichting geldt ook voor personen die volledig gevaccineerd zijn of in het land zelf al een negatieve test hebben afgelegd. Het gaat immers om gevaarlijke virusvarianten die niet binnen Europa verspreid mogen worden.

Meer informatie over reizen en verplaatsen tijdens coronatijd((opent in nieuw venster)) vindt u ook op de website van de federale overheid.

Procedure

Hoe aanvragen?

Een COVID-certificaat

 • is digitaal opvraagbaar via de CovidSafeBE-app (mobiele app) en op websites zoals Mijn Burgerprofiel((opent in nieuw venster))mijngezondheid.be((opent in nieuw venster)) of MyHealthViewer. Om certificaten digitaal op te vragen heeft u ofwel uw identiteitskaart, pincode en kaartlezer nodig, ofwel een andere geactiveerde digitale sleutel (bijvoorbeeld itsme).
  Personen zonder Belgische eID maar met BIS-nummer kunnen ook hun digitale sleutels activeren en aanmelden. Ook aanmelden via eIDAS (nieuwe Europese aanmeldmethode) is mogelijk voor personen zonder Belgische eID waarvan het thuisland aangesloten is bij eIDAS (momenteel gaat het over Tsjechië, Duitsland, Estland, Spanje, Kroatië, Italië, Luxemburg, Letland, Portugal en Slowakijke).
 • voor vaccinatie kunt u op vraag per post toegestuurd krijgen. U moet dan wel rekening houden met een wachttijd tussen bestelling en ontvangst van 1 week. U contacteert hiervoor de Helpdesk van de regio waar u gevaccineerd werd:
 • Vlaanderen: 078 78 78 50 (van 9 tot 19 uur op weekdagen en op zaterdag van 10 tot 18 uur) (internationale oproepen: +32 78 78 78 50). Alle types certificaten kunnen door de Helpdesk ook verstuurd worden naar uw eBox, deze moet dan wel geactiveerd zijn.

Zorg dat u tijdens uw reis naar het buitenland uw certificaat bij de hand hebt, niet alleen online, maar ook gedownload/offline op uw smartphone of tablet bijvoorbeeld. Heeft u de certificaten op de CovidSafeBE-app (mobiele app) opgehaald en het detail ervan bekeken? Dan zijn deze ook direct offline beschikbaar, ook zonder internetverbinding. Of zorg voor een geprinte of papieren versie als back-up. Zo heeft u geen probleem als u onderweg geen internetverbinding heeft.

Welke gegevens?

De structuur van een certificaat is een Europese afspraak. Op het certificaat staan gegevens zoals naam, geboortedatum, datum van afgifte, informatie over de vaccinatie, de coronatest of het herstel van COVID-19, en een unieke identificatiecode (QR-code). De EU-lidstaten scannen deze code en kunnen zo nakijken of het certificaat correct en geldig is. Het certificaat is opgemaakt in het Engels en in de 3 landstalen (Nederlands, Frans en Duits).

Het gaat om een beperkt aantal gegevens die absoluut noodzakelijk zijn. De bezochte landen mogen die gegevens niet bewaren. Om te controleren of het certificaat echt en nog geldig is, wordt nagegaan wie het heeft afgegeven en ondertekend. Alle gezondheidsgegevens blijven in het land waar het certificaat is uitgegeven.

Bedrag

Het COVID-certificaat is gratis. Er is wel een kost verbonden aan de test die aan het testcertificaat vooraf gaat. Deze test kost gemiddeld 46,81 euro indien u ingeschreven bent bij een Belgische verzekeringsinstelling.

Meer info

COVID-certificaten – covidsafe website opent in nieuw venster

A.S.Z. Hartcentrum plaatst als eerste PASCAL tricuspid clips in België

Het A.S.Z. behandelt lekkage van de tricuspidalisklep percutaan, dit wil zeggen via een katheter in de lies. Ons hartcentrum voert hiervoor percutane ‘clipping’ procedures uit, dit is een nieuwe techniek waarbij de klepblaadjes met behulp van een of meer clipjes naar elkaar toe worden getrokken. Hierdoor is er een afname van het lek, waardoor het hartfalen beter onder controle is, en ook de patiënt zich een heel stuk beter voelt.

Er zijn reeds een tiental patiënten met deze innovatieve techniek behandeld in ons hartcentrum. Recent werden er twee patiënten met de nieuwste generatie PASCAL clips behandeld. Dit zijn de allereerste patiënten in België die met deze splinternieuwe, innovatieve clips zijn behandeld, waarbij we nu nog grotere lekkages met deze techniek, via de lies, kunnen aanpakken. Meer info 👉 https://www.asz.be/nl/nieuws/asz-hartcentrum-plaatst-als-eerste-pascal-tricuspid-clips-belgie

Alles wat je moet weten over de griepvaccinatie.

De winter komt er aan en de kans bestaat dat we dit jaar met een (stevige) griepepidemie te maken krijgen. Voor kwetsbare mensen kan de griep ernstige gevolgen hebben. Vaccinatie is dan ook de beste manier om je hiertegen te beschermen. Als je gevaccineerd bent, is de kans dat je griep krijgt, veel kleiner. Word je toch ziek? Dan is met een vaccinatie de kans op complicaties veel kleiner.

Wie laat zich best vaccineren?

 • Vrouwen die zwanger zijn tijdens het griepseizoen.
 • Iedereen ouder dan 65.
 • Iedereen vanaf de leeftijd van 6 maanden met diabetes of een andere chronische ziekte. Of mensen die een verminderde weerstand hebben door een andere ziekte of behandeling.
 • Alle personen die opgenomen zijn in een woonzorgcentrum, een psychiatrische instelling of een instelling voor personen met een beperking.
 • Alle mensen die samenwonen met de bovengenoemde risicopersonen of die zorgen voor kinderen jonger dan 6 maanden.
 • Alle personen werkzaam in de gezondheidssector.
 • Omwille van de corona-epidemie: iedereen vanaf 50 jaar.

Wanneer laat je je best vaccineren?

Dit doe je best tussen midden oktober en midden december. Hou er rekening mee dat het vaccin pas goed beschermt na twee weken en enkel voor deze winterperiode. Je moet elk jaar opnieuw een griepvaccin krijgen.
Je kan je vaccin in de apotheek vragen, zodra het beschikbaar is, je hebt hiervoor geen voorschrift nodig. Het vaccin moet geplaatst worden door een arts. Als je niet meteen een afspraak bij je arts hebt, moet je het vaccin in afwachting bewaren in de koelkast. Anders verliest het zijn effect.

Hoeveel kost het vaccin?

Ben je iemand voor wie het vaccin wordt aanbevolen (zie lijstje hierboven), dan wordt het gedeeltelijk terugbetaald. Je zal minder dan vijf euro betalen. Heel wat ziekenfondsen geven nog een extra korting. Voor personen, die in een woonzorgcentrum of in sommige andere voorzieningen verblijven, is het vaccin gratis in Vlaanderen.

Kan het griepvaccin gecombineerd worden met de extra prik tegen COVID-19?

Je kan beide vaccins tegelijk laten toedienen. De Hoge Gezondheidsraad gaf hiervoor groen licht. Je moet je griepvaccin dan wel zelf meenemen naar het vaccinatiecentrum. Je krijgt het COVID-vaccin in je rechterarm en het griepvaccin in je linkerarm. Zo weet men van welk vaccin eventuele lokale bijwerkingen komen.
Wil je meer weten? Surf dan naar www.laatjevaccineren.be

Hoe kan je aan een Covid Safe Ticket geraken, als je omwille van medische redenen niet gevaccineerd kan worden?

In zeer uitzonderlijke gevallen gebeurt het dat een patiënt zich niet (volledig) kan laten vaccineren tegen COVID-19 omwille van een zeer hoog risico op een ernstige (allergische) reactie. Als je in die situatie verkeert, kan je huisarts (of de arts in het vaccinatiecentrum) je doorverwijzen naar een referentie-arts/allergoloog.
Die zal bepalen of je effectief (verder) gevaccineerd kan worden. Als dat niet mogelijk is, zal deze arts via een aanvraagformulier verklaren dat je niet gevaccineerd mag worden. Je bezorgt dat aanvraagformulier dan aan de adviserend arts van je ziekenfonds.
Zo krijg je na de goedkeuring van deze adviserend arts de COVID-testen terugbetaald. Het gaat hier zowel over PCR-testen als over snelle antigeentesten, die afgenomen worden door een professionele zorgverlener. Het aantal terugbetaalde testen is onbeperkt. De toestemming voor terugbetaling is 1 jaar geldig en kan automatisch verlengd worden.
Bron: leidraad Regeringscommissariaat Corona, ook terug te vinden op www.info-coronavirus.be

Extra prik voor risicopatiënten: stand van zaken

In onze editie van september lieten we al weten dat bepaalde patiëntengroepen een extra prik krijgen, omdat zij een verminderde immuniteit hebben. Hierdoor zijn zij minder beschermd tegen COVID-19. Het gaat hier over personen:

 • met aangeboren afweerstoornissen,
 • die chronische nierdialyse krijgen,
 • met ontstekingsziekten en die medicatie nemen die de immuniteit onderdrukken (bv. ziekte van Crohn, reumatoïde artritis),
 • die behandeld worden tegen kanker of die de afgelopen 3 jaar een behandeling kregen,
 • die een stamcel – of orgaantransplantie ondergingen (ook personen die op de wachtlijst staan voor transplantatie),
 • met HIV, waarbij het aantal CD4-cellen lager ligt dan 200 per mm³ bloed,
 • met het syndroom van Down.

Ook personen, die voor inflammatoire darmaandoeningen of reumatisch lijden behandeld worden met de zogenaamde “biosimilars”, staan op deze lijst. Het gaat hier over de volgende producten:
 Etanercept (merknamen Benepali ®, Enbrel ®, Erelzi ®, Nepexto ®)

 • Infliximab (merknamen Flixabi ®, Inflectra®, Remicade®, Remsima®, Zessly®)
 • Adalimumab (merknamen Amgevita ®, Hulio ®, Humira ®, Hyrimoz ®, Idacio ®, Imraldi ®, Yuflyma ®)
 • Certolizomab (merknaam Cimzia ®)
 • Golimumab (merknaam Simponi ®)

Werd je nog niet uitgenodigd en sta je niet op de lijst? Neem dan contact op met je huisarts zodat hij/zij je nog kan toevoegen aan de lijst. Als je gevolgd wordt door een arts-specialist, kan deze hiervoor contact opnemen met je huisarts. Wij volgen deze ontwikkelingen op de voet zodat we hierover gericht kunnen communiceren naar jullie. 
Bron: Regeringscommissariaat Corona

Vanaf wanneer kan ik mijn nieuw vaccinatiecertificaat gebruiken?

Als je een extra prik krijgt, krijg je ook een nieuw vaccinatiecertificaat. Maar dit certificaat is pas geldig na 14 dagen. Intussen blijft het certificaat van je basisvaccinatie (eerste en eventueel tweede prik) gelden als bewijs van volledige vaccinatie. Je kan dit dus blijven gebruiken, als je een Covid Safe Ticket nodig hebt. Na 14 dagen kan je ook het certificaat van de extra prik voorleggen. Dit zal langer geldig zijn.
Bron: www.laatjevaccineren.be

Test uw kennis over kostprijs in het ziekenhuis

Het Vlaams Patiëntenplatform wil de informatie over kostprijs bij patiënten verbeteren en ontwikkelde daarom de quiz ‘Weet u wat u betaalt in het ziekenhuis?’.

7 op 10 van de opgenomen patiënten is onvoldoende op de hoogte over zijn kosten bij een ziekenhuisopname. Dat blijkt uit de Vlaamse Patiëntenpeiling Algemene Ziekenhuizen. Nochtans kunnen deze kosten soms hoog oplopen. Bovendien is het een patiëntenrecht om informatie te krijgen over kosten voor u toestemt in een bepaalde behandeling in het ziekenhuis. De quiz invullen duurt slechts vijf minuten. Bij elke vraag krijgt u ook uitleg over het juiste antwoord zodat u uw kennis over kostprijsinformatie kan verbeteren.

Wilt u graag uw kennis over kostprijs in het ziekenhuis testen? U kan deelnemen aan de quiz tot en met maandag 5 april via https://nl.surveymonkey.com/r/ziekenhuiskost. Het VPP zal vervolgens, naar aanleiding van de Europese dag voor de rechten van de patiënt, de resultaten van de quiz publiceren en aandacht vragen voor het recht op geïnformeerde toestemming.

Meer informatie over de kostprijs van een opname in het A.S.Z. vindt u hier. 

Prijsraming op maat?

Aarzel niet om de dienst facturatie een kostenraming te vragen voor uw situatie. U kan met al uw vragen over de ziekenhuiskosten terecht bij de dienst facturatie.

Telefonisch (maandag t.e.m. vrijdag van 09u00 – 11u30 & 13u30 – 16u00, gesloten op woensdagnamiddag).

T 053 76 68 59 – T 053 76 68 60

Per e-mail facturatie@asz.be

Laat je vaccineren!

Beste leden,

Corda hoopt op een prettig weerzien. Het mag niet te lang meer duren. Het bestuur is volop bezig met de voorbereidingen van de activiteiten! Maar, éérst vaccineren! Dan pas zijn we toch grotendeels safe en klaar om elkaar te ontmoeten.

Ongeveer 2 weken op voorhand zullen wij een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Een beetje twijfel dat er vertraging zou opzitten langs Bpost?  Of verblijf je momenteel op je ‘ander’ adres?

De uitnodiging wordt verstuurd naar je officiële domicilieadres zoals dat bekend is in het rijksregister. Sms en e-mail stuurt men naar het telefoonnummer en e-mailadres dat bekend is bij je mutualiteit

Wil je toch zeker zijn dat je uitnodiging op tijd en langs de juiste weg tot bij jou komt? Informeer dan eens bij je ziekenfonds of ze wel jouw juiste contactgegevens hebben. Die kunnen ooit door omstandigheden gewijzigd zijn in de loop van de jaren. 

Je geraakt niet tot aan je Bpostbus?

Of je bent je uitnodiging verloren of vergeten?

Je kan ze ook zelf uitprinten van uit je eBox!

Registreer je bij “Vlaanderen.be”!

Heel eenvoudig.  

 1. Google: www.Vlaanderen.be

2) Meld je aan  bij “Mijn Burgerprofiel

3) Maak je keuze: met je eID én kaartlezer, of met een mobiele app, met de Itsme-app of per sms.

4) Ga naar “documenten” om u per e-mail te laten informeren wanneer er zich nieuwe documenten in je eBox bevinden.

5) Geef je e-mailadres in.

6) Klik op “eBox koppelen

7) Bevestig de koppeling. De koppeling met je eBox is nu geactiveerd.

Je zult nu ontdekken welke documenten en diensten je langs deze weg kan terugvinden of aanvragen.

Pas op voor Fraude  via sms en e-mail. Je vindt hierover meer uitleg op “laatjevaccineren.be” en meldt verdachte berichten bij verdacht@safeonweb.be

Consultaties cardiologie A.S.Z. AALST scoren hoog op tevredenheid!

In 2020 werd onderzoek gedaan naar de tevredenheid bij 459 patiënten over consultaties bij de dienst cardiologie. Het Hartcentrum van het A.S.Z. en zijn partners AZ Sint-Blasius en het AZ Oudenaarde, in associatie met het UZ Brussel, blijven de kwaliteit van zorg optimaliseren. Het hartcentrum is gespecialiseerd in verschillende behandelingen, zoals PCI (Percutane Coronaire Interventie, een behandeling waarbij een vernauwing van een of meer kransslagaders met behulp van een ballonkatheter wordt verbreed of opengerekt) en TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation, aortaklepvervanging met behulp van een katheter).

Absolute klantentevredenheid is een van onze belangrijkste doelstellingen binnen het A.S.Z. en dat kan u ook terugzien in onderzoek in bijlage en op FB asz aalst/geraardsbergen/wetteren..