Corda is een patiëntenvereniging van en voor vrouwen en mannen met cardiovasculaire problemen, hun partners & familieleden met de steun van de dienst Cardiologie van het A.S.Z. Aalst.

Hart- en vaatziekten is de verzamelnaam voor alle aandoeningen die betrekking hebben op het hart en de bloedvaten.

Naast professionele voordrachten en de organisatie van diverse socio-culturele- en recreatieve activiteiten kan contact met lotgenoten een onmisbare steun en hulp zijn. Daarom vinden wij gezellige en boeiende activiteiten met onze leden belangrijk.

Nieuwsberichten

Wat doen wij?

Corda organiseert jaarlijks verschillende activiteiten voor hart- en vaatpatiënten, partners en familie in de omgeving van Aalst. Een gevarieerde mix van informatieve sessies én sociale activiteiten.

Wij proberen een verzameling aan te leggen van interessante informatie voor hart- en vaatpatiënten, hun partners en familie.

Wie zijn wij?

Patiëntenvereniging Corda is opgericht in 1992 voor patiënten met hart- en vaataandoeningen. Wij helpen mensen met een hart- of vaataandoening en hun naasten met praktische, sociale en emotionele steun. Samen met vrijwilligers biedt corda een veilige plek voor het uitwisselen van kennis, ontmoetingen en ervaringsverhalen. Zodat u uw leven weer zo optimaal mogelijk kan leven, ondanks uw hartaandoening. Corda heeft zo’n 100 leden.