Uitgelicht

Minder kans op hartfalen met de nieuwste percutane biologische hartklep

De dienst Cardiologie van het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis in Aalst maakt als eerste ziekenhuis in België gebruik van de nieuwste percutane biologische hartklep, gemaakt van natuurlijk weefsel. Deze kunstklep, met klinkende naam ‘Evolut Pro Plus’, zorgt voor minder complicaties aan de lies. Bovendien is er minder kans op lekkages rond de klep waardoor de kans op hartfalen daalt.

De aortaklep is een van de vier kleppen die zich in het hart bevindt. Bij sommige mensen raakt deze doorheen de jaren wel eens vernauwd, dat heet aortaklepstenose. Wanneer de aortaklep ernstig vernauwd is, wordt een kunstklep geplaatst. Dat gebeurt vaak via een openhartoperatie, die soms niet mogelijk is bij oudere mensen of mensen met onderliggende ziektes.

Nieuwe kunstklep

Bij een TAVI-procedure gebeurt de procedure via de lies onder lokale verdoving. Via een katheter wordt de hartklep naar binnen gebracht. Het is minder ingrijpend waardoor mensen met een hoog risico vaak toch geholpen kunnen worden met behulp van deze techniek. Patiënten herstellen ook sneller en kunnen vaak na één dag het ziekenhuis verlaten. Het A.S.Z. hartcentrum is gespecialiseerd in de interventionele cardiologie en voert wekelijks 2 à 4 procedures uit

Het A.S.Z. hartcentrum maakt als eerste gebruik van deze nieuwe hartklep: de Evolut Pro Plus. “Allereerst zorgt deze voor minder lekkage rond de klep, wat de kans op hartfalen doet dalen. Daarnaast is de diameter van het katheter waarmee de klep wordt geplaatst verkleind tot slechts 4 mm. Dat zorgt voor minder kans op complicaties achteraf. De klep werd ontworpen door het Amerikaans bedrijf Medtronic. Door up-to-date te blijven en de modernste technologieën aan te bieden zorgt het A.S.Z. steeds voor kwalitatieve en innovatieve zorg voor haar patiënten”, vertelt dokter Michaël Rosseel, diensthoofd Cardiologie.

Hogere levenskwaliteit

Het ASZ in Aalst blijft innoveren. Begin mei 2022 heeft de dienst Cardiologie van het ASZ ook al voor het eerst een mitralisklep implantatie via de lies uitgevoerd. Dankzij die nieuwe technologie slagen de cardiologen van het ASZ erin om ook patiënten die geen openhartoperatie meer kunnen ondergaan toch betere kansen en een hogere levenskwaliteit te bieden.

Uitgelicht

Viering 30 jarig jubileum CORDA op vrijdag 10 juni 2022.

In oktober 1990 startte onder impuls van de toenmalige hoofgeneesheer dr. Johan Vanoverbeke, tevens thorax- en vasculair chirurg, en met de bijzondere inzet van cardio-chirurg dr. A Susilo en collega dr. G. Van Der Tempel de hartchirurgie in het A.S.Z. De belangrijkste stap was eigenlijk een stap in het onbekende. Niemand kon precies voorspellen wat dit initiatief voor het A..S.Z. zou opleveren. Dhr. Eddy Dierickx was toen voorzitter van het A.S.Z. en het O.C.M.W.

De afdeling hartchirurgie kende inderdaad een snelle evolutie. Ik wil graag opmerken dat naast de hartchirurgie tevens de hierbij aansluitende dienst hartcatherisatie een verdere ontwikkeling kende en hiervoor van de Vlaamse Overheid een officiële erkenning kreeg als zware medische dienst.

Als men geconfronteerd wordt met een hartziekte, hetzij als patiënt, of als een familielid ervan, is het alsof men plots in een andere wereld terechtkomt, een wereld vol met vragen, angst en onzekerheid. Daarom is het goed te weten dat er nog vele andere mensen zijn die hetzelfde meegemaakt hebben. Mensen die dezelfde vragen en angsten hebben, en mensen die het al allemaal achter de rug hebben. Zij kunnen je gerust stellen en raad geven.

De eerste bijeenkomst van hartpatiënten, nog voor de oprichting van CORDA, kende een groot succes. Daaruit alleen al bleek duidelijk de behoefte aan een hartpatiëntenvereniging, een vriendenkring van en voor hartpatiënten van het A.S.Z.

Na 25 jaar als voorzitter van Corda, waar hij zich altijd met veel overgave voor inzette, heeft dhr. Frans De Pril aan dhr. Eddy Dierickx gevraagd om de fakkel van hem over te nemen.

Ondertussen zijn we 30 jaar verder en heeft CORDA al heel wat activiteiten op haar actief. Iedereen heeft wel al deelgenomen aan onze fiets- en wandeltochten, petanque namiddagen, daguitstappen en spreekbeurten waarop vooral dokters van het A.S.Z. werden gevraagd.

Ons bestuur tracht altijd om de leden zo voordelig mogelijk te laten deelnemen en ik wil dan ook onze sponsors en in het bijzonder dr. Michaël Rosseel, hoofd hartcentrum A.S.Z. van harte bedanken.

Vandaag vieren we ons 30 jarig bestaan en wil ik jullie allemaal bedanken voor de talrijke aanwezigheid op dit jubileumfeest.

In onze snel veranderde maatschappij is de communicatie in een hels tempo gewijzigd. Ook CORDA is op die ICT sneltrein gesprongen en een gloednieuwe website ontworpen, te bezoeken op www.aszcorda.be

A.S.Z. Hartcentrum voert succesvol eerste percutane mitralisklep implantatie uit

Begin mei 2022 heeft de dienst Cardiologie van het A.S.Z. voor het eerst een percutane mitralisklep implantatie uitgevoerd voor de behandeling van een ´gedegenereerde´ mitraliskunstklep. Dankzij deze nieuwe technologie slagen de cardiologen van het A.S.Z. erin om ook patiënten die geen openhartoperatie meer kunnen ondergaan toch betere kansen en een hogere levenskwaliteit te bieden.

De mitralisklep bevindt zich tussen de linker voorkamer en kamer en bestaat uit twee klepbladen die nauw op elkaar aansluiten. Deze klep zorgt er voor dat bloed niet terug kan stromen van de kamer naar de boezem wanneer het hart samentrekt. Deze klep kan lekken of vernauwen. Bij dit verschijnsel wordt er normaliter een mitralisklep bioprothese geplaatst a.d.h.v. een hartoperatie. Deze prothese gaat gemiddeld tussen 10 en 15 jaar mee. Wanneer deze klep begint te slijten of ´degenereren´, gaat deze klep vernauwen of ernstig lekken wat een hoog risico op hartfalen of overlijden met zich mee brengt. Een tweede hartoperatie bij een patiënt die vaak al iets ouder is of aan een of meer andere aandoeningen lijdt, is niet zonder gevolgen. In dat geval kan er nu ook percutaan, dit wil zeggen dat de behandeling via een katheter door de lies plaatsvindt, een nieuwe bioprothese geplaatst worden.

Onze dienst Cardiologie voert klepvervangingen via de lies dagelijks uit voor aortakleppen, echter werd dit in mei voor de eerste keer uitgevoerd voor zo een ´gedegenereerde´ mitraliskunstklep. De procedure verliep zeer vlot. Het grote voordeel? Een heroperatie van het hart kan vermeden worden, waardoor er een sneller herstel is met een kortere opname en snellere revalidatie nadien.

Dokter Liesbeth Rosseel, cardiologe A.S.Z.: De structurele cardiologie is een tak binnen de geneeskunde die de laatste jaren enorm evolueert. Dankzij onze verschillende internationale samenwerkingen slagen wij er in om in ons hartcentrum deze innovatieve technologieën te kunnen aanbieden aan onze patiënten. In onze dagdagelijkse praktijk behandelen we nu zowel ziektes van de aortaklep, tricuspidalisklep, en nu dus ook van de mitralisklep via de lies. Wij zijn enorm trots om voor dit soort technologieën een voortrekker te zijn in België.

Eerste percutane pulmonale trombectomie procedure in A.S.Z. Aalst

Deze week werd in het A.S.Z. Aalst de eerste percutante pulmonale trombectomie succesvol uitgevoerd met het splinternieuwe INARI Flowtriever systeem. Dankzij deze innovatieve techniek is er minder kans op complicaties van de longembolen. Op deze manier bouwt het A.S.Z. verder aan haar sterke reputatie op vlak van interventionele radiologie.

Een percutane pulmonale trombectomie is naast open chirurgie en thrombolytica één van de mogelijke behandelingen voor patiënten met een acute longembolie. Bij een longembolie raakt een bloedvat in de longen verstopt door één of meerdere bloedklontertjes, waardoor de longen minder goed kunnen functioneren. Deze innovatieve behandeling is aanbevolen wanneer er sprake is van overmatig bloedstolsel, bij hemodynamisch instabiele patiënten, wanneer thrombolytica gecontra-indiceerd zijn en/of wanneer een chirurgische spoedtrombectomie onbeschikbaar is of gecontra-indiceerd.

Dr. Katrien De Keukeleire: Het A.S.Z. is continu bezig om de zorg voor onze patiënten te verbeteren. We zijn dan ook zeer blij om deze nieuwe innovatieve techniek te kunnen aanbieden aan patiënten met levensbedreigende acute longembolie

Tijdens een percutane pulmonale trombectomie schuift de interventieradioloog via de lies een katheter op tot in de getroffen longbloedvaten om de bloedklonter weg te zuigen of mechanisch te verwijderen. Het A.S.Z. Aalst is het derde centrum in België dat percutane pulmonale trombectomieën (met het INARI Flowtriever systeem) uitvoert. Dit systeem is uitgebreid getest in de Verenigde Staten, maar komt nu in beperkte centra beschikbaar in Europa. De belangrijkste voordelen van deze behandeling zijn: minder kans op complicaties van de longembolen, de patiënt dient minder lang en minder zware bloedverdunners te nemen en de patiënt zal sneller herstellen.

Verschillende specialismen bundelen hun expertise om bij elke patiënt een grondige risico-inschatting te doen en zo ook de best mogelijke behandeling voor te stellen. Deze ingreep werd uitgevoerd door dr. Katrien De Keukeleire en dr. Tom Dewaele (Interventionele Radiologie). De procedure verliep succesvol mede dankzij de ondersteuning van dr. Bart Nonneman (diensthoofd Intensieve Zorgen), Dhr. Staessens (klinische perfusionist) en de interventionele cardiologen van het A.S.Z.

Een probleem van oude mensen? 5 misvattingen over cholesterol

De Belgische Cardiologische Liga start een campagne om beter te begrijpen wat cholesterol is en doet.

Nog altijd behoren hart- en vaataandoeningen tot de voornaamste doodsoorzaken in België. Een van de risico’s is een hoog cholesterolgehalte. Net als hoge bloeddruk, diabetes en vele andere aandoeningen is cholesterol een geniepige vijand: hij beschadigt onze slagaders onmerkbaar.

Te veel cholesterol in het bloed of een samengaan met andere cardiovasculaire risicofactoren (roken, hoge bloeddruk, diabetes, zwaarlijvigheid, enz.) kan gevaarlijk worden omdat het neerslaat in de slagaderwanden en zich daar ophoopt tot plaatjes of laagjes die men ‘atheroomplaques’ noemt en die kunnen ontsteken. Vervolgens kunnen die plaques de bloedvaten beetje bij beetje verstoppen, zodat het bloed er minder goed door kan. Erger nog: ze kunnen plots barsten of inscheuren en op die manier bijdragen tot de vorming van bloedklonters (die aan de basis van een hartinfarct of beroerte kunnen liggen).

Omdat er nog heel wat misverstanden bestaan rond cholesterol, analyseerde de Belgische Cardiologische Liga 11 beweringen die je regelmatig over cholesterol hoort. De vijf onderstaande stellingen mogen alvast naar het rijk der fabelen verwezen worden.

FOUT: Ik heb veel cholesterol maar dat heeft geen impact op de gezondheid van mijn hart

Cholesterol is een van de risicofactoren waar we iets aan kunnen doen om hart en bloedvaten gezond te houden. De bekendste (en gevaarlijkste) risicofactoren zijn cholesterol, roken, hoge bloeddruk, te weinig bewegen, zwaarlijvigheid, diabetes en ongezonde voeding. Elk van deze risicofactoren kan op zich de kans dat iemand hart- en vaatproblemen krijgt vergroten. Maar wie meerdere factoren tegelijk vertoont, en ze hoeven niet eens heel uitgesproken te zijn, die loopt een veel groter risico. De risicofactoren worden immers niet gewoon bij elkaar opgeteld, ze versterken elkaar. Het komt erop neer dat iemand met ‘een beetje’ te veel cholesterol en een bloeddruk die ‘een beetje’ te hoog is, die iets te veel weegt en een zittend leven leidt met behoorlijk wat stress, een aanzienlijk groter cardiovasculair risico vertoont dan iemand die maar één van die factoren op een uitgesproken manier vertoont. We spreken dan van het globaal cardiovasculair risico.

FOUT: Statines zijn gevaarlijk voor de gezondheid

Het gevaar voor bijwerkingen van statines is een onderwerp waarover nogal wat controverse bestaat. Net als bij elk geneesmiddel (of elk voedingsmiddel en zelfs elke activiteit) zijn er aan de ene kant wetenschappelijk bewezen voordelen en aan de andere kant mogelijke bijwerkingen. De verhouding tussen risico’s en de voordelen evalueren is een kernpunt bij elke medische beslissing. Precies daarom moet je met een hoog cholesterolgehalte je arts raadplegen en diens advies volgen. Geen van die geneesmiddelen mag met de natte vinger voorgeschreven worden en iedereen die te veel cholesterol heeft moet medisch gevolgd kunnen worden.

Na een evaluatie van de situatie van de patiënt en van diens globaal cardiovasculair risicoprofiel, en na de nodige inspanningen op gebied van dieet en gezondere levensstijl zal de arts beslissen om al dan niet een behandeling met geneesmiddelen voor te schrijven om het cholesterolgehalte en dus het cardiovasculair risico te verlagen. Vervolgens moet er worden gekozen uit een aantal middelen, die allemaal verschillende eigenschappen hebben.

Bij secundaire preventie (dus bij mensen die al een cardiovasculaire aandoening gehad hebben) zullen cholesterolverlagende middelen een zeer belangrijke pijler zijn om de patiënt te beschermen tegen toekomstige incidenten.

FOUT: Ik heb te veel cholesterol, dat is nu eenmaal zo en ik kan er niets aan doen.

Je kunt iets aan je cholesterol doen, en wel op meerdere manieren. Met een evenwichtige voeding kan men het LDL-cholesterolgehalte gemiddeld met ongeveer 10 procent doen dalen. Bepaalde voedingspatronen, zoals die van een aantal vegetariërs, kunnen het LDL-cholesterolgehalte zelfs fors doen dalen, tot 30 procent. Aanbevolen zijn: plantaardige sterolen met een gunstig profiel (lijnzaad, koolzaadolie, walnoten, enz.), sojaeiwitten, vetten uit vis (ideaal is minstens twee keer per week vis eten).

Om het cardiovasculair risico te verlagen (en vooral na een cardiovasculair incident) komt het erop aan het LDL-cholesterolgehalte nog meer te verlagen. Daarom geeft je arts soms de raad bepaalde geneesmiddelen te nemen. In vergelijking met veranderingen in voedingspatronen kunnen de actiefste geneesmiddelen het LDL-cholesterolgehalte wel 50 à 60 procent lager krijgen. Regelmatige lichaamsbeweging (30 minuten per dag) en niet roken zijn twee andere tips om je slagaders gezond te houden, al hebben die maatregelen niet veel invloed op het cholesterolgehalte zelf.

FOUT: Cholesterol is een probleem van oude mensen

Onder de Belgische bevolking tussen 35 en 84 jaar (goed voor ongeveer 5.500.000 mensen) zijn er ongeveer 1.700.000 personen bij wie de kans om een zware cardioof cerebrovasculaire aandoening te krijgen binnen de 10 jaar, meer dan 15 procent bedraagt. Voor 350.000 onder hen ligt dat risico zelfs hoger dan 30 procent.

Daarnaast bestaan er in een aantal families genetische factoren die het cholesterolgehalte verhogen, en wel van jongs af aan. Je cholesterolgehalte kennen is dus voor iedereen een noodzaak, ideaal vanaf de adolescentie of zelfs vroeger in families waar het risico zeer hoog is.

FOUT: Als ik me goed voel, hoef ik me toch geen zorgen te maken over cholesterol?

Cholesterol beschadigt onze slagaders onmerkbaar. Je voelt dus niet dat je slagaders aan het dichtslibben zijn. Jammer genoeg wordt men zich van de omvang van de schade pas bewust wanneer de ramp (een hartaanval) zich voltrekt. Dan pas ontdekt men dat de cholesterol en de atherosclerose (“slagaderverkalking”) die de schade veroorzaken een flink aantal slagaders heeft ingepalmd op alle kritieke punten van ons lichaam (hart, hersenen, buik- en borstslagader, nieren, enz.). Daarom is het zo belangrijk dat we ons regelmatig bij de huisarts laten controleren en ons cholesterolgehalte kennen.

Hoe kan je jezelf beschermen?

Als je het cholesterolgehalte niet kent, dan raadt de Belgische Cardiologische Liga je aan een dokter te raadplegen en het te laten nagaan, om te vermijden dat er met het ouder worden cardiovasculaire problemen optreden. Daarnaast is het wel degelijk mogelijk om het cholesterolgehalte en de gezondheid van je bloedvaten te beïnvloeden, en wel op verschillende manieren:

 • Kiezen voor evenwichtige voeding: minder verzadigde vetten eten is belangrijk; die zitten hoofdzakelijk in dierlijke producten (vlees, volle melkproducten, kaas) en stollen bij kamertemperatuur (boter, bepaalde margarines). Aanbevolen zijn daarentegen (zonder te overdrijven): plantaardige oliën, mager vlees, vis en zachte margarines.
 • Regelmatige lichaamsbeweging (30 minuten per dag): gebrek aan beweging werkt de vorming van atheroomplaques in de slagaders in de hand.
 • Niet roken: tabak werkt de vorming van atheroomplaques in de slagaders in de hand.
 • Als en alleen àls een arts dat voorschrijft: geneesmiddelen nemen met een krachtige werking om het cholesterolgehalte in het bloed te helpen dalen en te streven naar een cholesterolgehalte dat voor jou ideaal is.

A.S.Z. Hartcentrum voert in primeur in de Benelux eerste CAVI-procedures uit

Het A.S.Z.  staat gekend om haar stevige reputatie op vlak van cardiologie. Deze week heeft het A.S.Z. hartcentrum de eerste twee patiënten succesvol behandeld met TricValve ™ CAVI (Caval valve implantation).

Binnen het hartcentrum worden steeds meer hartklepafwijkingen via de lies (percutaan) behandeld. Zo is de meest toegepaste techniek de vervanging van de aortaklep met een bioprothese langs de liesslagader (TAVI). Deze techniek wordt nu ook toegepast bij de behandeling van andere hartklepafwijkingen.

De tricuspidalisklep is één van de vier hartkleppen die zich bevindt tussen de rechterboezem en de rechterkamer van uw hart. Deze hartklep zorgt ervoor dat het bloed alleen vanuit de rechterboezem naar de rechterkamer kan stromen en niet andersom. Patiënten met een ernstig lek van de tricuspidalisklep ontwikkelen op termijn hartfalen, wat leidt tot kortademigheid, verminderd inspanningsvermogen en een verhoogde kans op overlijden.

Een heelkundige vervanging van de tricuspidalisklep is niet zonder risico. Het betreft vaak patiënten met reeds gevorderd rechtszijdig hartfalen, dikwijls in combinatie met andere onderliggende ziektebeelden, zoals nier- en leverfalen. Gezien de beperkte chirurgische opties, zijn er recent verschillende percutane nieuwe technologieën ontwikkeld.

“Sinds een kleine twee jaar tracht onze dienst Cardiologie deze patiënten eerst te behandelen met de plaatsing van een of meerdere clips ter hoogte van de klepblaadjes om de lekkage te verminderen. In sommige gevallen is een clippingprocedure echter niet mogelijk, bijvoorbeeld bij aanwezigheid van een pacemakerdraad of een te wijde opening tussen de klepblaadjes. Om ook patiënten die geen clippingprocedure kunnen ondergaan te behandelen, bieden we nu de techniek van CAVI (Caval valve implantation) aan in ons hartcentrum” vertelt dr. Rosseel, medisch diensthoofd Cardiologie A.S.Z. 

“Bij deze methode worden er twee kleppen geïmplanteerd via de lies. De twee zelf-expandeerbare bioprotheses worden ontplooid ter hoogte van de twee ingangen van de rechterharthelft. Zodoende geeft de lekkage van deze tricuspidalisklep geen stuwing meer naar de lever, nieren, onderste ledematen en het hoofd. Dit leidt tot een betere controle van het hartfalen, waardoor patiënten terug beter kunnen ademhalen, een groter inspanningsvermogen hebben en minder vocht ophouden. Deze nieuwe techniek wordt internationaal slechts in enkele centra uitgevoerd en wereldwijd zijn er nog maar weinig patiënten behandeld op deze manier.”

De CAVI-procedure met de TricValveTM kleppen werd deze week in de Benelux voor het eerst uitgevoerd in ons hartcentrum bij twee patiënten. De ingreep werd uitgevoerd door een medisch team, bestaande uit dr. Liesbeth Rosseel, dr. Hadewich Hermans, dr. Pieterjan Tuybens en dr. Michaël Rosseel. Beide procedures verliepen vlot en de patiënten hebben enkele dagen later het ziekenhuis in goede algemene conditie kunnen verlaten.

Het A.S.Z. is zeer blij om deze nieuwe innovatieve techniek te kunnen aanbieden aan patiënten met dit type van hartklepaandoening.

Nieuwjaarswensen

Beste CORDA- leden,

We hebben nog enkele dagen om 2021 uit te wuiven en al uit te kijken naar wat het nieuwe jaar kan brengen.

Hopelijk brengt 2022 boordevol geluk alsmede een goede gezondheid. Geen cliché, maar welgemeende woorden!

Onze werking en onze activiteiten werden in 2021 ingevolge de COVID-19 pandemie weer eens tot een minimum herleid en voor 2022 wachten we nog af .  Veiligheid en gezondheid zijn immers primordiaal voor ons allemaal.

Ondertussen hebben een aantal bestuursleden de koppen bij mekaar gestoken om onze communicatie met de leden te actualiseren.

We hebben een website www.aszcorda.be in het leven geroepen. Al het corda en asz nieuws met de nodige cardio- en activiteiteninfo kun je op die manier dagdagelijks opvolgen.

Ook via e-mail blijven we jullie op de hoogte houden. De ene keer met goed, de andere keer jammer genoeg met minder goed nieuws.

In afwachting dat we opnieuw “VEILIG“ en “FYSIEK“ kunnen samenkomen wensen we jullie het allerbeste voor het nieuwe jaar.

Namens het bestuur,
Eddy DIERICKX
VoorzitterCOVID-certificaat

Het COVID-certificaat, ook wel het EU Digitaal COVID-19 certificaat genoemd, is de toegangsvoorwaarde op evenementen in België. Het wordt ook in het buitenland gebruikt. Er wordt dan de naam “COVID Safe Ticket” gebruikt. Vanaf 1 november zal het ook in Vlaanderen breder worden ingezet als toegangsvoorwaarde in horeca en fitnesscentra.

Voorwaarden

Wanneer krijg ik een COVID-certificaat?

Er zijn 3 types certificaten:

 1. een vaccinatiecertificaat : U ontvangt een vaccinatiecertificaat voor elke prik tegen het coronavirus. Elk certificaat vermeldt het type vaccin en om de hoeveelste prik het gaat. De meeste EU-landen aanvaarden ALLEEN een certificaat van VOLLEDIGE vaccinatie. De meeste landen aanvaarden dit certificaat ook pas vanaf een bepaalde wachtperiode na de dag van de volledige vaccinatie, omdat dan pas de bescherming optimaal is.
 2. een testcertificaat van een PCR-test of snelle antigenentest afgenomen door een zorgverstrekker (geen zelftest) met een negatief resultaat. Dit certificaat moet zeer recent voor het vertrek naar het buitenland zijn aangemaakt. Ook de termijn van geldigheid of welke types testen aanvaard worden kan per land afwijken.
 3. een herstelcertificaat voor mensen die hersteld zijn van COVID-19 na een positieve COVID-test. Dit certificaat geldt in de meeste landen van 11 dagen tot 180 dagen na de positieve test.

De geldigheidsduur van het certificaat is afhankelijk van het type certificaat en van de specifieke regels in het EU-land waar u het wilt gebruiken.

Vanaf wanneer en waar kan ik het gebruiken?

Het COVID-certificaat is vanaf 1 juli 2021 bruikbaar in alle EU-lidstaten.

U doet er goed aan de regels van het land van bestemming voor vertrek na te kijken. Houd ook rekening met de landen waar u doorreist op weg naar uw bestemming! U vindt reisadvies op de Europese website Reopen((opent in nieuw venster)) of het reisadvies op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse zaken((opent in nieuw venster)). Er zijn per land nog afwijkende regels mogelijk. De Europese Commissie stelt voor om binnen de EU volgende regels uniform te hanteren, maar een verplichting voor lidstaten is dit dus niet:

 • Volledig gevaccineerde personen met een vaccinatiecertificaat, krijgen 14 dagen nadat de laatste dosis is toegediend, vrijstelling van verplichte tests of quarantaine bij reizen binnen de EU.
 • Ook herstelde personen die 1 dosis hebben gekregen van een vaccin dat normaal in 2 doses wordt toegediend, zouden als volledig gevaccineerd beschouwd moeten worden. U zou dus een herstelcertificaat en vaccinatiecertificaat kunnen combineren om dit aan te tonen.
 • Om de eenheid van het gezin te waarborgen, moeten minderjarigen die met hun ouders reizen, van quarantaine worden vrijgesteld als hun ouders niet in quarantaine hoeven te gaan, bv. omdat zij zijn gevaccineerd. Kinderen jonger dan zes jaar moeten ook worden vrijgesteld van reisgerelateerde tests.
 • De Europese Commissie stelt een standaardgeldigheidsperiode voor tests voor van 72 uur voor PCR-tests.
 • Bij lokale uitbraken of varianten die opduiken kunnen landen toch ook steeds nog extra regels opleggen.

Reisadvies((opent in nieuw venster)) naar landen buiten de EU vindt u op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse zaken.

Wat bij terugkeer na mijn vakantie?

Vanaf 1 juli gelden onderstaande regels:

 • Aan het gebruik van het Passenger Location Form((opent in nieuw venster)) verandert er ook na 1 juli niets.
 • Terugkeer uit groene of oranje zone: geen verplichting tot quarantaine of test. De status van een zone kan tijdens uw verblijf steeds wijzigen!
 • Terugkeer uit rode zone:
  • Wie beschikt over een digitaal COVID-certificaat (vaccinatiecertificaat met volledig vaccinatie (+ 2 weken), testcertificaat met recente negatieve PCR-test (< 72 uur) of herstelcertificaat hoeft niet in quarantaine.
  • Wie zich bij aankomst onmiddellijk laat testen (dag 1 of dag 2), hoeft niet in quarantaine. Voor personen vanaf 12 jaar wordt een negatieve PCR-test gevraagd. Kinderen onder de 12 jaar zijn vrijgesteld van testverplichting.
 • Terugkeer uit zone met heel hoog risico (‘variants of concern’):
  • Verplichte quarantaine van 10 dagen met PCR-test op dag 1 en dag 7.
  • Deze verplichting geldt ook voor personen die volledig gevaccineerd zijn of in het land zelf al een negatieve test hebben afgelegd. Het gaat immers om gevaarlijke virusvarianten die niet binnen Europa verspreid mogen worden.

Meer informatie over reizen en verplaatsen tijdens coronatijd((opent in nieuw venster)) vindt u ook op de website van de federale overheid.

Procedure

Hoe aanvragen?

Een COVID-certificaat

 • is digitaal opvraagbaar via de CovidSafeBE-app (mobiele app) en op websites zoals Mijn Burgerprofiel((opent in nieuw venster))mijngezondheid.be((opent in nieuw venster)) of MyHealthViewer. Om certificaten digitaal op te vragen heeft u ofwel uw identiteitskaart, pincode en kaartlezer nodig, ofwel een andere geactiveerde digitale sleutel (bijvoorbeeld itsme).
  Personen zonder Belgische eID maar met BIS-nummer kunnen ook hun digitale sleutels activeren en aanmelden. Ook aanmelden via eIDAS (nieuwe Europese aanmeldmethode) is mogelijk voor personen zonder Belgische eID waarvan het thuisland aangesloten is bij eIDAS (momenteel gaat het over Tsjechië, Duitsland, Estland, Spanje, Kroatië, Italië, Luxemburg, Letland, Portugal en Slowakijke).
 • voor vaccinatie kunt u op vraag per post toegestuurd krijgen. U moet dan wel rekening houden met een wachttijd tussen bestelling en ontvangst van 1 week. U contacteert hiervoor de Helpdesk van de regio waar u gevaccineerd werd:
 • Vlaanderen: 078 78 78 50 (van 9 tot 19 uur op weekdagen en op zaterdag van 10 tot 18 uur) (internationale oproepen: +32 78 78 78 50). Alle types certificaten kunnen door de Helpdesk ook verstuurd worden naar uw eBox, deze moet dan wel geactiveerd zijn.

Zorg dat u tijdens uw reis naar het buitenland uw certificaat bij de hand hebt, niet alleen online, maar ook gedownload/offline op uw smartphone of tablet bijvoorbeeld. Heeft u de certificaten op de CovidSafeBE-app (mobiele app) opgehaald en het detail ervan bekeken? Dan zijn deze ook direct offline beschikbaar, ook zonder internetverbinding. Of zorg voor een geprinte of papieren versie als back-up. Zo heeft u geen probleem als u onderweg geen internetverbinding heeft.

Welke gegevens?

De structuur van een certificaat is een Europese afspraak. Op het certificaat staan gegevens zoals naam, geboortedatum, datum van afgifte, informatie over de vaccinatie, de coronatest of het herstel van COVID-19, en een unieke identificatiecode (QR-code). De EU-lidstaten scannen deze code en kunnen zo nakijken of het certificaat correct en geldig is. Het certificaat is opgemaakt in het Engels en in de 3 landstalen (Nederlands, Frans en Duits).

Het gaat om een beperkt aantal gegevens die absoluut noodzakelijk zijn. De bezochte landen mogen die gegevens niet bewaren. Om te controleren of het certificaat echt en nog geldig is, wordt nagegaan wie het heeft afgegeven en ondertekend. Alle gezondheidsgegevens blijven in het land waar het certificaat is uitgegeven.

Bedrag

Het COVID-certificaat is gratis. Er is wel een kost verbonden aan de test die aan het testcertificaat vooraf gaat. Deze test kost gemiddeld 46,81 euro indien u ingeschreven bent bij een Belgische verzekeringsinstelling.

Meer info

COVID-certificaten – covidsafe website opent in nieuw venster