ASZ neemt nieuwe afdeling intensieve zorg in gebruik

Het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis (ASZ) in de Merestraat in Aalst neemt een nieuwe ‘state-of-the-art’ afdeling intensieve zorg in gebruik. Voorlopig zullen er enkel patiënten zonder het coronavirus verzorgd worden. De dienst beschikt over achttien ruime éénpersoonskamers met twee centrale verpleegposten en volgens het ziekenhuis de modernste faciliteiten.

Lees meer

ASZ verwelkomt 2 nieuwe cardiologen

De dienst Cardiologie van het A.S.Z. biedt naast de nieuwste behandelmethodes ook de beste zorg door een uitgebreid team van specialisten. Met de start van het nieuwe jaar mogen we op 1 januari 2021 ook twee nieuwe cardiologen verwelkomen bij het ziekenhuis.
Dr. Elke De Vuyst is voortaan binnen het A.S.Z. actief als klinisch cardioloog met subspecialisatie hartfalen en dr. Liesbeth Rosseel komt aan boord als interventiecardioloog met subspecialisatie structureel hartlijden.

Lees hierover meer via de onderstaande link

http://www.asz.be/news/a-s-z-versterkt-team-cardiologie

Nieuwe website voor Corda

Beste CORDA-vrienden,

Het is al een tijdje geleden dat jullie van ons nog wat nieuws vernamen maar het coronavirus heeft heel wat roet in onze werking gestrooid. Aangezien we nu éénmaal tot de risicogroepen behoren heb ik na consultatie van het bestuur besloten om alle activiteiten voor dit jaar te schrappen.

Corona hakt ook ferm in op ons dagelijks leven en door gebrek aan sociale contacten steekt bij vooral alleenstaanden EENZAAMHEID de kop op. ONS TIKKERTJE hebben we in deze uitzonderlijke omstandigheden ook niet kunnen verspreiden. Onze redactieploeg is evenwel niet bij de pakken blijven zitten en heeft samen met IT-kenners een nieuwe, gebruiksvriendelijke website ontwikkeld. Jullie kunnen vanaf nu onze CORDA-ASZ website raadplegen en onze berichten en activiteiten op de voet volgen. Het is onze bedoeling om in het postcorona tijdperk meer toelichting te geven over het gebruik van onze website.

Tevens ben ik ervan overtuigd dat sommige leden niet vertrouwd zijn met de “digitale wereld”. Indien we het financieel en/of logistiek aankunnen zullen we voor hen in overgangsperiode nog een papieren versie maken.

Uw Voorzitter,
Eddy Dierickx

                                             HOU    HET   VEILIG

“Hoe langer we de mondmaskerplicht volhouden in Aalst, hoe beter”, zegt A.S.Z.-dokter Lieven Vergote

De algemene mondmaskerplicht op straat in Aalst en deelgemeenten kreeg heel wat kritiek, maar dokter Lieven Vergote van het ASZ blijft erachter staan. Hij zit in de Veiligheidscel van de stad Aalst die op lokaal vlak de coronacrisis probeert in te dijken en legt nog eens uit waarom we dit moeten doen én hoe lang we het moeten volhouden.

Lees het volledige artikel hier: https://www.hln.be/aalst/hoe-langer-we-de-mondmaskerplicht-volhouden-in-aalst-hoe-beter-zegt-asz-dokter-lieven-vergote~a113c39a/

Spoeddienst A.S.Z. tot volgende zomer in linkse K-vleugel, tijdelijke unit voor coronapatiënten

In november starten de lang geplande en noodzakelijke werken om de infrastructuur van de Spoeddienst van het A.S.Z. op campus Aalst te vernieuwen. De Spoeddienst wordt daarom vanaf 13 november tijdelijk ondergebracht in de uiterst linkse K-vleugel op campus Aalst. Om de scheiding van de flows van corona- en niet-coronapatiënten maximaal te kunnen blijven garanderen is naast deze afdeling een extra tijdelijke unit opgebouwd.

Een deel van de uiterst linkse K-vleugel op campus Aalst, is – naast de al eerder voorziene corona- en cohortafdeling – omgevormd tot tijdelijke Spoedafdeling voor een zestal maanden. Om de spreiding van de flows van corona- en niet-coronapatiënten maximaal te kunnen blijven garanderen is aanpalend aan deze vleugel een extra unit opgebouwd, waar coronaverdachte patiënten worden opgevangen. De verpleging zal op deze manier in drie gescheiden ploegen werken: één voor trauma, één voor coronapatiënten en één voor de andere patiënten.

Maximale scheiding coronapatiënten

“In de extra unit die is opgezet, is voldoende ruimte voorzien voor twee verpleegposten, één testlokaal, één medicatielokaal, een omkleedruimte voor artsen en verpleegkundigen en 18 gescheiden ruimtes voor coronaverdachte patiënten”, aldus dr. Vergote, diensthoofd Spoed Aalst. De temperatuur wordt er constant gehouden op 23 °C en er is ruim voldoende luchtverversing, met niet minder dan 4.000 kubieke meter per uur, dankzij een constante overdruk. Dit is evenveel als in een gewone operatiezaal. Hiermee zorgen we voor een optimale bescherming van de patiënten en medewerkers.”

Vanaf vrijdag 13 november 2020 om 7 uur, mogen patiënten die komen voor Spoed, zich aanmelden op de nieuwe locatie, links van de hoofdingang. Er zal duidelijke signalisatie voorzien zijn. Rechts naast deze ingang zijn enkele tienminutenparkings die kunnen worden gebruikt om patiënten af te zetten en indien nodig te begeleiden tot aan de ingang.

Triage

Na het aanmelden, kunnen patiënten die binnenkomen, meteen naar het triagelokaal, van waar coronaverdachte patiënten kunnen doorstromen naar de extra unit voor een test en/of behandeling. Patiënten die positief getest worden, kunnen van daar meteen naar de corona-afdeling in het aanpalende gebouw worden gebracht.

Andere spoedpatiënten worden opgevangen aan de andere kant van deze vleugel. Zo blijven de flows te allen tijde maximaal gescheiden en kan er ook zoveel mogelijk dringende niet-coronazorg blijven gebeuren op een veilige manier voor patiënten en medewerkers.

De vernieuwing van de Spoeddienst zal vermoedelijk tot volgende zomer duren.

Werking van een hartdefibrillator

Bij een snelle ritmestoornis uit de hartkamers trekken de kamers onvoldoende samen. De bloedsomloop valt dan stil waardoor men het bewustzijn kan verliezen. Er is dan sprake van een ‘hartstilstand’. Een ICD reageert bij een levensbedreigende ritmestoornis vrijwel onmiddellijk door het afleveren van een schok. Indien nodig wordt dit met tussenpozen van een tiental seconden herhaald, dit tot het hartritme opnieuw hersteld is. Meestal voelt u de schok niet omdat u door de ritmestoornis het bewustzijn verloren bent. Als u toch nog bij bewustzijn bent, voelt u de schok als een flinke klap op de borst. Een ICD kan ook werken als een normale pacemaker. Indien het toestel een te traag hartritme vaststelt, kan het het hart stimuleren (‘pacen’). Een bepaald type ICD, een zogenaamde biventrikulaire ICD, is ook in staat de pompwerking van het hart te verbeteren bij patiënten met hartfalen. Afhankelijk van de noodzakelijke functies van de ICD zullen ter hoogte van het hart één, twee of drie draden (‘elektroden’) geplaatst worden.

Hartspierscan of myocard perfusie scintigrafie.

U hebt zojuist van uw cardioloog een afspraak gekregen voor een hartspierscan of myocard perfusie scintigrafie. Dit onderzoek gaat door op de dienst Nucleaire Geneeskunde (Isotopen).
Met behulp van deze brochure hopen wij u meer uitleg te verschaffen over het desbetreffende onderzoek.

Aortaklepvervanging via katheter

In deze brochure wordt u geïnformeerd over aortaklepvervanging via een katheter in de slagader van de lies. De TAVI-behandeling (TranscatheterAortic Valve Implantation).

Omdat uw lichamelijke conditie het niet toelaat of het risico te groot is, komt u niet in aanmerking voor een hartklepvervanging door middel van een open hartoperatie. Deze brochure is een aanvulling op de informatie die u van uw behandelende cardioloog krijgt en kan ook doorgenomen worden door uw naaste omgeving zodat zij ook weten wat de ingreep inhoudt. Met specifieke vragen kan u steeds terecht bij uw arts.