A.S.Z. Hartcentrum voert in primeur in de Benelux eerste CAVI-procedures uit

Het A.S.Z.  staat gekend om haar stevige reputatie op vlak van cardiologie. Deze week heeft het A.S.Z. hartcentrum de eerste twee patiënten succesvol behandeld met TricValve ™ CAVI (Caval valve implantation).

Binnen het hartcentrum worden steeds meer hartklepafwijkingen via de lies (percutaan) behandeld. Zo is de meest toegepaste techniek de vervanging van de aortaklep met een bioprothese langs de liesslagader (TAVI). Deze techniek wordt nu ook toegepast bij de behandeling van andere hartklepafwijkingen.

De tricuspidalisklep is één van de vier hartkleppen die zich bevindt tussen de rechterboezem en de rechterkamer van uw hart. Deze hartklep zorgt ervoor dat het bloed alleen vanuit de rechterboezem naar de rechterkamer kan stromen en niet andersom. Patiënten met een ernstig lek van de tricuspidalisklep ontwikkelen op termijn hartfalen, wat leidt tot kortademigheid, verminderd inspanningsvermogen en een verhoogde kans op overlijden.

Een heelkundige vervanging van de tricuspidalisklep is niet zonder risico. Het betreft vaak patiënten met reeds gevorderd rechtszijdig hartfalen, dikwijls in combinatie met andere onderliggende ziektebeelden, zoals nier- en leverfalen. Gezien de beperkte chirurgische opties, zijn er recent verschillende percutane nieuwe technologieën ontwikkeld.

“Sinds een kleine twee jaar tracht onze dienst Cardiologie deze patiënten eerst te behandelen met de plaatsing van een of meerdere clips ter hoogte van de klepblaadjes om de lekkage te verminderen. In sommige gevallen is een clippingprocedure echter niet mogelijk, bijvoorbeeld bij aanwezigheid van een pacemakerdraad of een te wijde opening tussen de klepblaadjes. Om ook patiënten die geen clippingprocedure kunnen ondergaan te behandelen, bieden we nu de techniek van CAVI (Caval valve implantation) aan in ons hartcentrum” vertelt dr. Rosseel, medisch diensthoofd Cardiologie A.S.Z. 

“Bij deze methode worden er twee kleppen geïmplanteerd via de lies. De twee zelf-expandeerbare bioprotheses worden ontplooid ter hoogte van de twee ingangen van de rechterharthelft. Zodoende geeft de lekkage van deze tricuspidalisklep geen stuwing meer naar de lever, nieren, onderste ledematen en het hoofd. Dit leidt tot een betere controle van het hartfalen, waardoor patiënten terug beter kunnen ademhalen, een groter inspanningsvermogen hebben en minder vocht ophouden. Deze nieuwe techniek wordt internationaal slechts in enkele centra uitgevoerd en wereldwijd zijn er nog maar weinig patiënten behandeld op deze manier.”

De CAVI-procedure met de TricValveTM kleppen werd deze week in de Benelux voor het eerst uitgevoerd in ons hartcentrum bij twee patiënten. De ingreep werd uitgevoerd door een medisch team, bestaande uit dr. Liesbeth Rosseel, dr. Hadewich Hermans, dr. Pieterjan Tuybens en dr. Michaël Rosseel. Beide procedures verliepen vlot en de patiënten hebben enkele dagen later het ziekenhuis in goede algemene conditie kunnen verlaten.

Het A.S.Z. is zeer blij om deze nieuwe innovatieve techniek te kunnen aanbieden aan patiënten met dit type van hartklepaandoening.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *