Har

Lily Smet heeft een jarenlange ervaring in de cardiologie en werkt als gespecialiseerde verpleegkundige hartfalen. Dokter Elke De Vuyst is klinisch cardioloog met subspecialisatie hartfalen en werkte voordien als staflid aan het universitair ziekenhuis van Charleroi. Daar was ze betrokken bij het oprichten en uitbouwen van de hartfalenkliniek.

Patiënten worden van nabij opgevolgd om complicaties te vermijden en zo lang mogelijk, met een goede levenskwaliteit, in de thuissituatie te blijven functioneren. Het multidisciplinair zorgprogramma zal daarbij een belangrijk hulpmiddel zijn.

De hartfalenverpleegkundige ontmoet de patiënten bij de hospitalisatie en informeert hen – en hun eventuele mantelzorger – over de diagnose, onderzoeken, medicatie en behandelingsopties. Daarnaast geeft zij de patiënten gestructureerde en gerichte educatie over de aspecten die van belang zijn, onder andere voor een aanpassing in levensstijl. 

Levensstijl en therapietrouw

Patiënten spelen zelf immers een grote rol, bijgestaan door hun mantelzorgers, huisarts en het hartfalenteam. Zo zal de hartfalenverpleegkundige de patiënt begeleiden naar verbeterde therapietrouw, een beter ziekte-inzicht en het snel herkennen van symptomen, zodat eventuele complicaties en een hospitalisatie kunnen vermeden worden. 

Verder zorgt de hartfalenverpleegkundige ervoor dat de overgang naar de thuissituatie zo naadloos mogelijk gebeurt. Zij is het aanspreekpunt voor vragen of problemen van de patiënt, familieleden en andere zorgverleners en coördineert de follow-up van de patiënt, in overleg met de arts. Na ontslag uit het ziekenhuis volgt een nauwe opvolging (via telefonische consulten en de hartfalenpoli), in samenwerking met de huisarts, waarbij de behandeling continu wordt geëvalueerd en zo nodig aangepast in functie van de evolutie. 
Patiënten worden aangemoedigd om deel te nemen aan het cardiaal revalidatieprogramma en kunnen vrijblijvend begeleid worden door een psycholoog, rookstopdeskundige en/of diëtiste. 

Het hartfalenteam coördineert en optimaliseert de medische behandeling van de patiënt en werkt in nauw overleg met de interventionele cardiologen, elektrofysiologen en cardiale chirurgen. Door deelname aan klinische studies krijgen patiënten toegang tot de nieuwste behandelingen en state-of-the-art technologieën. 

Permanent aandachtspunt

Ook wanneer een hartfalenpatiënt is opgenomen voor een andere reden dan hartfalen kan een contact met het hartfalenteam nuttig zijn. Deze patiënten hebben immers beduidend meer kans om langer opgenomen te blijven (wegens complicaties) of om heropgenomen te worden. Een opname kan ook een goede gelegenheid zijn om de hartfalenbehandeling te herevalueren en eventueel te optimaliseren.

Contact hartfalenteam

Het hartfalenteam is op werkdagen bereikbaar tussen 8u en 18u, zowel telefonisch als via mail en dit voor zowel patiënten, zorgverleners als externe professionelen. 

De hartfalen polikliniek gaat door op dinsdag- en vrijdagnamiddag in het A.S.Z. campus Aalst, in het cardiologisch dagziekenhuis in het S-gebouw. Op campus Wetteren gaat de hartfalen polikliniek door op maandagnamiddag op de consultatie cardiologie. 

Contactgegevens: 

  • Hartfalenverpleegkundige mevrouw Lily Smet:
    T 053 76 67 42 (ma- di- wo-voormiddag – do)
    E hartfalen@asz.be
  • Secretariaat cardiologie:
    T 053/76 67 30

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *